Köpvillkor

 

För att kunna beställa från Norden Seeds du måste godkänna våra villkor. Bekräftelse på att du
godkänt våra villkor görs i slutet av varje köp.

För att beställa från Norden Seeds, måste du vara 18 år eller äldre. Inga undantag görs för detta!

All information på vår hemsida www.nordenseeds.com är endast tillgänglig för forskningsändamål
och i informationssyfte. Norden Seeds tar inte på något sätt ansvar för vad som görs med fröna efter att de sålts till kunder.

Kunden får endast beställa frön till ett land där köp och innehav av cannabisfrön är lagligt - Ansvaret för att tillse att så är fallet ligger på kunden.

Kunden tillåts endast att genomföra köp från oss efter att ha godkänt överenskommelsen om att inte använda dem mot lagarna i det berörda landet. Som en slutsats vill vi poängtera att vi inte på något sätt uppmuntrar våra kunder att använda fröna mot lagen i något berört land.

Godkännandet som görs vid slutet av varje köp är en redogörelse för och bekräftelse på att kunden accepterar de ovan nämnda villkoren.